Żłobek Gminny „Kraina Bobasa” w Dobrczu

Opis zadania

      Realizacja zadania „Zmiana sposobu przeznaczenia użytkowania lokalu mieszkalnego na żłobek gminny wraz z przebudową istniejącej części żłobka dobudową schodów zewnętrznych” - umowa nr 37/2023/N1

      Zadanie polegało na utworzeniu w Żłobku Gminnym „Kraina Bobasa” pod adresem ul. Długa 33, 86-022 Dobrcz 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia odporności w ramach inwestycji pn. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Całość realizacji zadania wyniosła 592.335,68 zł, z tego w ramach KPO Gmina Dobrcz otrzymała wsparcie w wysokości 546.463,12zł, natomiast kwota 45.572,56 to środki własne gminy.